Mediala Barn

...och vad du som förälder kan göra för att underlätta.

I princip alla föds mediala på ett eller annat sätt, men de flesta i den västerländska kulturen får inte chansen att vidareutveckla sina gåvor, då det inte har varit socialt acceptabelt att vara medial. Många barn berättar i början öppet om spöken, älvor, devor, vättar, stjärnfolk och annat, men tystnar sedan då de av vuxenvärlden lär sig att det är fantasi, inget att ta på allvar, man ska sluta låtsas och växa upp. 

Men om man nu har ett barn med tydliga mediala gåvor, kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska handskas med det. Mitt barn är medialt, och det är inte alltid ens jag vet hur jag ska handskas med det. Men ett tips är att lyssna och försöka förstå. Försöka se det ur barnets perspektiv. Är barnet rädd/trygg? Vad förmedlar barnet? Ser barnet andar eller uppfattar barnet med andra sinnen? 

Som förälder kan man exempelvis gå kurser i medial utveckling och sedan försöka vägleda sitt barn i det andliga på ett sätt som matchar barnets nivå. Små barn bör inte närvara på kurser eller seanser eftersom de är väldigt mottagliga och detta kan upplevas som obehagligt.

Vill man inte gå på kurser kan man alltid googla, låna böcker på biblioteket eller prata med vänner som jobbar med någon form av healing. Sluka så mycket information du kan, för att kunna hjälpa och vägleda ditt barn på den andliga resan. Barn behöver vägledning av vuxna för att kunna hantera världen, detta gäller även mediala barn.

Mitt barn brukar komma in till mig en del nätter och be mig om hjälp att få andar/spöken över till andra sidan eller vilken dimension de nu hör hemma i, så de inte bor i rummet. Jag sköter "överföringen", samtidigt tänker barnet på en glad tanke. Vi håller varandra i händerna och ber tillsammans. Sedan brukar barnet dra en lättnadens suck och säga; Sådär, mamma, nu är hon/han i ljuset. Tack!

Många gånger kan det vara skrämmande med andlighet. Man vet inte hur, vad, var eller varför. Man kanske känner att man saknar kontrollen. Saker och ting blev inte som förnuftet har sagt att det borde vara. Men ta ett djupt andetag, fokusera tankarna på vad det är som upplevs och försök sedan komma underfund med hur det ska hanteras. 

Bra hjälpmedel är bön kärlek och kontakt med änglar eller dina/era andliga vägledare. 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)